Dr. Bhai Ratna Shakya Dr. Bhola Shrestha Dr. Basanta Kumar
Tamrakar
Dr. Pradeep Ghimire Dr. Madhav Parajuli Dr. Gopilal Shrestha
                  
Dr.Devesh Singh Dr. Bhupendra Tulachan Dr. Rozeeta Hirachan Dr.Gopi Psd. Hirachan Dr.Dipesh Karki Dr. Ajay Kumar
                  
     
Dr. Santosh Shrestha Dr. Amar Nagila Dr. Gita Pun Dr. Abhishek Maskey Dr.Chirayou Narayan Bhari Dr.Deepak Prasad Koirala
                  
   
Dr.Bal Gopal
Karmacharya
Dr. Gaumaya Tulachan Dr. Aashika Shrestha Dr.Sangeeta Devi
Gurung
Dr.Rishi Sherchan Dr.Shristi Shrestha
                  
     
  Dr.Krishna Sapkota Dr.Khadga Singh
Gurung
Dr.Nirmal Lamichhane Dr. Leepa Baidhya
Shrestha
Dr. Pujan Lamichhane